Kiss Kidd

Har du et barn som:

·         Gråter mye?

·         Sover dårlig og våkner brått?

·         Har problemer med motorikken?

·         Har stiv nakke, bare ser mot en side eller skjevheter i hodefasongen?

·         Har ammeproblemer eller spiser dårlig?

·         Er urolig og ofte utilfreds?

Om du opplever ett eller flere av disse symptomene kan det være et tegn på at barnet ditt har KISS (les mer om Kiss HER).

KISS er ingen sykdom, men skyldes en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd. De øvre nakkeleddene har en sentral rolle for barnets motorikk og oppfattelse av egen kropp og omverden. De øvre nakkeleddene er et av balanseorganene våre. En feilfunksjon i de øvre nakkeleddene kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling og en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan.

Har du et barn som:

·         Strever med finmotorikk eller grovmotorikk?

·         Klager over hodepine?

·         Har problemer med å konsentrere seg?

·         Sliter med forstoppelse?

·         Har språkproblemer?

·         Oppleves som hyperaktiv eller rastløs?

·         Har problemer med balanser eller ofte faller og slår seg?

Grunnen til dette kan være KIDD syndrom (les mer om Kidd her). Dette er en ubehandlet KISS fra spedbarnsalder. Barnet kompenserer en feilstilling i de øvre nakkeleddene og dette reduserer en fullgod motorisk utvikling og sanseintegrasjon.  Dette går ofte på bekostning av kvalitet i bevegelsen og sanseapparatet.

Disse symptomene kan ved hjelp av smertefri behandling lindres eller elimineres helt. Ofte er det enkle grep og veiledning av foreldre i daglig omgang med barnet som kan har stor betydning for barnets velvære.