KISS

 

 

Hva er KISS?

 

KISS = Øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse

 

KISS er ingen sykdom, men sier noe om en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd. Dette kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling, en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan.

 

En feilstilling i de øvre nakkeleddene utløses gjerne under såkalte vanskelige fødsler – for eksempel ved bruk av tang, sugekopp, trykk på magen, drag i hodet, keisersnitt, tvillingfødsler, trang livmor m.m.

 

 

Symptom

 

Det mest særpregede kjennetegn ved KISS problematikken er at barnet ligger eller som en banan i ryggliggende og at barnet holder hodet vridd mot en side. Barnet har en side som hodet ligger lettere til (tvangsstilling). Dette gjør at bakhodet kan bli flatere på en side og at det kan oppstå en asymmetrisk hodefasong. Det vil si at det også kan utvikle seg en asymmetri i ansiktet, at en ansiktsdel kan virke mindre enn den andre (KISS I).

 

Andre barn kan ligge med en ekstrem overstrekk i ryggen i sengen (hodet når nesten rumpen). Disse barna kan som regel rotere hodet fritt til begge sider, men pga. den ekstreme overstrekken i nakken har barnet vanskeligheter med å bøye hodet fram og det kan ha vanskeligheter med å legge ned hodet når det ligger på magen. Hodeskallen kan bli flat bak og barnet kan miste håret på bakhodet (KISS II).

 

Det er ikke sjeldent at barnet har begge typer av KISS, men oftest er den ene dominerende.

 

Disse feilfunksjonene medfører ofte en forstyrrelse i den motoriske utviklingen. Barnet oppnår de motoriske milepælene på et senere tidspunkt og mindre optimalt. Noen barn hopper over noen milepæler, for eksempel krabber de ikke, men blir rompeakere. Noen begynner å gå ekstra tidlig for å kompensere ubehag som kan oppstå ved krabbing når man har en feilfunksjon i nakken. Ikke sjelden medfører KISS også vegetative symptomer. For eksempel skriker barnet mye og utrøstelig, gulper mye, sikler mye. Det kan oppstå spiseproblemer ved amming, barnet klarer ikke å sove sammenhengende og våkner brått. Andre barn er såkalt ”snille” barn som er påfallende rolige, sover mye og kan ha en noe treg motorisk utvikling.

 

 

Behandling


Feilstillingen i virvelsøylen lar seg heldigvis i de langt fleste tilfeller smertefritt korrigere. Ved en lett mobilisering av virvelsøylen vil feilstillingen rettes opp.

Bedring vises som oftest etter bare èn behandling, mens det totalt sett tar 2-3 behandlinger over ca 2 måneder.

Mellom og etter behandlingene får foreldrene og barnet selv jobbe med øvelser. Barnet vil med foreldrenes hjelp selv finne og fastholde stabilitet og balanse i virvelsøylen.
I noen få tilfeler forbedres ikke feilstillinger og symptombildet tilstrekkelig etter 2-3 behandlinger. I slike tilfeller søker naprapaten etter andre årsaker til symptomene.

Behandlingsmetoden forutsetter en grundig individuell funksjonsanalyse, supplert av nevrologisk status for å identifisere symptombildet.