Muskulær nålebehandling

Dry needling er behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene.

 
Dry needling er ikke akupunktur. Vi jobber ut fra den vestlig medisinske tenkningen og ut fra en grundig undersøkelse danner vi oss en mening om årsakssammenhenger til smertene.
Når vi har funnet stramme og ømme muskler som kan være årsaken til smertene, settes nålene slik at muskelfibrene blir påvirket og ”slipper taket”. Dette gir en smertelindrende effekt.
Behandling med nåler er ikke mer smertefullt enn et sprøytestikk. Man skal forvente å bli litt støl etter en behandling. Dette er fordi man ødelegger litt av muskelen hver gang det settes en nål inn.
Det kan sammenlignes litt med stølhet etter trening, hvor det samme skjer inni muskelen. I likhet med treningsstølhet forsvinner stølheten etter nålebehandling etter en dag eller to, men her er det individuelle forskjeller. Du må prøve selv og se hvor lang tid du bruker før stølheten er borte.
Dry needling er en effektiv behandlingsmetode for smerter fra muskler, som sjelden trenger mer enn 4-5 behandlinger.
Nålene som brukes er vanlige akupunkturnåler som kommer i engangs sterile forpakninger. Det blir alltid brukt nye, sterile nåler som blir kastet som medisinsk avfall etter bruk.