Ortopedisk behandling

Klinisk ortopedisk medisin (OMI) er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for diagnostisering og behandling av plager i muskler og ledd. Naprapatene hos Din Naprapat Sotra og Bergen Vest er under utdanning innen dette systemet. Vi jobber ut ifra retningslinjene som er basert på den engelske ortopeden James Cyriax sitt banebrytende arbeid innenfor diagnostisering og manuell behandling av lidelser fra muskel- og skjelettapparatet. 

Etterutdannelsen innen klinisk ortopedisk medisin er en modulbasert spesialistutdannelse som vanligvis går på deltid over 5 år, og således et tillegg til den 4-årige naprapatutdannelsen. Hovedvekten i OMI-utdannelsen blir lagt på å undersøke og vurdere hver enkelt pasient slik at man velger riktig behandling fra første besøk.
Ved mistanke om tilstander naprapaten ikke behandler, sendes man videre til lege for vurdering og evt. bildediagnostikk.